Huutokaupan yleiset ehdot


Ostaminen

Huutokauppatilaisuudessa voi tarjota ennalta jaettujen huutonumeroiden avulla. Huutoja ei hyväksytä ilman huutonumeroa. Huutokauppakeskus Turenki pidättää oikeuden päättää kenelle huutonumeroita annetaan. Huutonumero on aina henkilökohtainen. Huutonumeron kirjauksen yhteydessä annettujen tietojen perusteella kuitille tulostuvat asiakastiedot, kuittitietoihin ei voi tehdä muutoksia maksun yhteydessä.

Meklari korottaa tarjouksia sopivaksi katsomallaan summalla. Tarjous on tehtävä selkeällä äänellä tai selvällä merkillä, esimerkiksi pitämällä ylhäällä huutonumeroa. Meklari päättää mikä tarjous on voimassa, mikäli joku esine on huudettava uudelleen mahdollisen epäselvyyden vuoksi.

Vasaranlyönnillä vahvistetaan korkein tarjous, tarjouksen tekijä on silloin tehnyt sitovan ostosopimuksen. Mikäli viimeisestä tarjouksesta on epäselvyyttä huutokaupan meklarilla on oikeus päättää uudesta tarjoamisesta.

 

Henkilöllisyyden todistaminen

Edellytämme henkilöllisyystodistuksen esittämistä ennakko- tai puhelintarjousta jätettäessä, sekä tavaraa myyntiin tuodessa.

 

Ennakkotarjoukset

Ostaja voi jättää ennakkotarjouksen näyttöpäivinä huutokauppapaikalle viimeistään yksi [1] tunti ennen huutokaupan alkua, internetin kautta tai osallistua huutokauppaan puhelimitse. Ostaja saa rekisteröityessään oman käyttäjätunnuksen sekä salasanan automaattisesti ja voi jatkossa kirjautua niillä ennakkotarjoussivustolle. Ennakkotarjoussivusto sulkeutuu kello 9:00 huutokauppapäivänä, tämän jälkeen tarjouksia voi jättää huutokauppakassalle.

Kahden samansuuruisen tarjouksen ollessa kyseessä aiemmin jätetty voittaa. Tarjous on aina ostajan vastuulla.

 

Ennakkotarjousten käsittelyjärjestys:

Kaksi tai useampia tarjouksia: Meklari lähtee liikkeelle toiseksi korkeimmasta tarjouksesta lisättynä yhdellä korotuksella. Esim. ennakkotarjoukset 100 €, 300 €, 500 €, meklari sanoo ”tarjottu 320 € ”.

Kaksi tai useampia yhtä suuria tarjouksia: Ensiksi jätetty tarjous voittaa eli aika on määräävä tekijä.

Puhelintarjous:

Ostaja voi osallistua puhelimitse haluamansa kohteen huutokauppaan, sopimalla asiasta Huutokauppakeskuksen kassalla. Puhelintarjous merkitsee aina vähintään 100e tarjousta! Jos henkilöä ei tavoiteta, katsotaan hänen luovuttaneen huutokaupan eikä hänen tarjousta ole huomioitu.

Ennakkotarjoukset ovat luottamuksellisia ja huutokaupan henkilökunta pitää huolen että ostosta tulee mahdollisimman edullinen tarjouksen antajalle. Ostajan tulee merkitä tarjouslomakkeeseen ylin tarjous ja jättää lomake huutokauppakeskuksen kassalle.

 

Maksu

Kohteen lopullinen hinta koostuu vasarahinnasta ja huutomaksusta, joka tulee vasarahintaan päälle [16%+alv24%, eli kokonaishinta = vasarahinta + 19,84%]

Maksutapa: käteinen, pankkikortti, Visa, Master, Eurocard-korteilla. Pankkisiirto mahdollinen poikkeustapauksissa. Ostajan tulee suorittaa maksu huudetuista esineistä 3 arkipäivän kuluessa huutokaupasta.

 

Nouto

Asiakas vastaa ostettujen esineiden noutamisesta. Esineet luovutetaan ainoastaan, mikäli maksu on noudon ajankohtana suoritettu kokonaisuudessaan. Jos asiakas on maksanut suorituksen pankkiin tulee hänellä olla tosite mukana maksutapahtumasta. Tavaran lunastuksessa tulee esittää tosite/kuitti.

Mikäli esineitä ei ole noudettu 14 päivän kuluessa huutokauppapäivästä on Huutokauppakeskuksella oikeus päättää esineiden kohtalosta [palautus omistajalle tai uudelleen myynti].

 

Tavaroiden pakkaaminen ja lähettäminen

Huutokauppakeskus ei varsinaisesti huolehdi kohteiden pakkaamisesta tai lähettämisestä, mutta on mahdollista että yritetään yhdessä keksiä paras/edullisin keino saada tuote ostajalle.

 

Kohteiden kunto

Kaikki kohteet myydään huutokauppaluettelon tietojen mukaisina ja siinä kunnossa kuin ne myyntihetkellä ovat.

Huutokauppaluettelo on lyhyt listamainen informaatio huutokaupasta olevista kohteista. Sen tarkoituksena on helpottaa tuotteiden ostamista. Tuotekuvaukset huutokauppaluettelossa eivät ole asiantuntijalausuntoja. Huutokauppakeskus ei vastaa luettelossa ilmenevistä virheistä, ml. virheet kohteen tekijästä, aitoudesta, iästä, tekniikasta, kunnosta tai alkuperästä. Luettelon kuva on kohteen tunnistamiseen, ei sen kunnon arvioimiseen tai virheiden ja puutteiden arvioimiseksi. Tuotteet myydään siinä kunnossa jossa ne ovat huutokauppahetkellä.

Mahdollisia kohteen vikoja ja puutteita ei välttämättä ilmoiteta. Sähkölaitteita, kelloja tai muita laitteita ei pakosti ole testattu, eikä niiden toimivuudesta anneta mitään takeita. Ostajalla on mahdollisuus tutustua näytön aikana kohteeseen huolella huomioidakseen ja arvioidakseen tuotteen kunnon ja laadun sekä mahdolliset kohteen virheet ja puutteet. Esineen ennakkotutustuminen ja sen mahdollinen laiminlyönti on ostajan vastuulla ja sen laiminlyönti ei oikeuta ostajaa reklamaatioon tekoon eikä myöskään kaupan purkuun. Tämä koskee myös Internetin ja puhelimen kautta tapahtuvaa ostotarjousta ja sen perusteella tehtyä kauppaa. On suositeltavaa kysyä huutokauppakeskuksen henkilökunnalta kiinnostavan tuotteen kunnosta yms ennen huutokauppaa.

 


Myynti

Myyntiehdot

Tavaran tuoja, eli myyjä on velvollinen ilmoittamaan tiedossaan olevat kaupan kohteen myyntiin vaikuttavat seikat.

Huutokaupattavista esineistä tehdään aina kirjallinen sopimus. Myyjä on velvollinen rekisteröitymään huutokauppakeskuksen asiakkaaksi antamalla tarvittavat tiedot jotta huutokauppa voidaan toteuttaa tuotteiden kohdalla. Palkkio huutokaupattavasta kohteesta on 16 % vasarahinnasta plus tähän lisättävä arvonlisävero 24%, eli kokonaiskustannukset ovat 19,84% vasarahinnasta plus 3e [kuvaus-, kirjaus- ja käsittelymaksu] per kohde.

Huutokauppakeskuksella on oikeus tutkia kohteita tarkemmin toimeksiantosopimuksen allekirjoittamisen jälkeen ja oikeus luopua myyntitoimeksiannosta tutkittuaan myytäväksi jätetyn kohteen, mikäli ilmenee perusteltu syy, esimerkiksi esineen aitouden, omistus- tai myyntioikeuden tai muun myyntiin vaikuttavan seikan osalta ilmenevän epäselvyyden johdosta.

Myytävien tuotteiden pitää olla huutokauppapaikalla [Alangontie 3, 14200 Turenki] viimeistään viikko ennen huutokauppaa, jollei toisin mainita.

Toimeksiantona huutokaupattavaksi kirjatut esineet eivät ole enää ennen huutokauppaa noudettavissa myyjälle takaisin toimeksiannon antamisen jälkeen. Sopimusta tehtäessä on myyjän mahdollisimman tarkasti määriteltävä mitkä kohteet tulevat huutokauppaan.

Kun sopimus on tehty, huutokauppakeskuksella on oikeus kuvata ja luetteloida kohteet parhaaksi katsomallaan tavalla, Internetiä, painotuotteita, ilmoituksia ja muuta dokumentaatiota varten. Kaikkea tällaista materiaalia voidaan käyttää myös huutokaupan markkinointiin ja tarkoituksiin jotka eivät liity yksittäiseen huutokauppaan tai kohteen myyntiin.

Myyjä saa kirjallisen myyntierittelyn sähköpostitse tai kirjeitse 14 päivän kuluessa huutokaupasta lukien.

Huutokauppakeskus ei ole velvollinen korvaamaan tuotteen myymättömyydestä koituvia kuluja myyjälle.

 

Myyntitilitys

Myyntitilitys tapahtuu ainoastaan toimeksiantajille täysin maksetuista esineistä 14 vrk kuluttua huutokaupasta.

Mikäli ostaja ei maksa kauppahintaa, huutokauppakeskuksella on oikeus harkintansa mukaan purkaa kauppa ja myydä omaisuus uudelleen tai velvoittaa myyjää noutamaan kohteen. Huutokauppakeskus voi halutessaan neuvotella käytettävästä menettelystä myyjän kanssa. Mikäli ostaja on maksanut esineen kauppasumman, mutta on tehnyt reklamaation esineen aitoudesta tai muun sellaisen kaltaisesta seikasta, on huutokauppakeskuksella oikeus pidättää kauppasumma omalla tilillään kunnes ostajan reklamaatioasia on selvinnyt. Mikäli ostajan reklamaatio on oikeutettu, voidaan kauppa purkaa. Mikäli ostajan reklamaatio ei ole oikeutettu, tehdään tilitys myyjälle.

 

Yleistä

Huutokauppakeskuksella on vakuutus kuljetus-, murto-, palo- ja vesivahinkojen varalta. Vakuutus kattaa kohteet siitä hetkestä alkaen, jolloin tuotteet ovat tulleet huutokauppakeskuksen haltuun. Huutokauppakeskus säilyttää esinettä kuten normaali huolellinen henkilö, eikä vastaa myyjälle esineen mahdollisesta arvonalennuksesta, johtuipa se sitten siihen säilytyksen aikana tulleista naarmuista, normaalista kulumisesta tai muista sen kaltaisista vahingoista tai elävän materiaalin luonnollisista muutoksista (esimerkiksi, mutta siihen rajoittumatta, puun halkeilusta). Mikäli kuitenkin huutokauppakeskuksen tuottamuksesta esineelle on aiheutunut vahinkoa, rajoittuu huutokauppakeskuksen vastuu huutokauppakeskuksen vakuutuksen korvausmäärään. Mikäli vakuutuksesta ei makseta korvausta, ei huutokauppakeskus vastaa aiheutuneesta vahingosta myyjälle tai ostajalle.

Jos ylivoimainen este (Force majeure) estää osapuolta täyttämästä sopimusvelvoitteitaan eikä sen vaikutusta voida poistaa ilman kohtuuttomia lisäkustannuksia, osapuolilla on oikeus pidättäytyä tässä sopimuksessa tarkoitettujen velvoitteidensa suorittamisesta siltä osin ja siltä ajalta, kuin ylivoimainen este estää velvoitteiden sopimuksen mukaisen täyttämisen. Tällainen ylivoimaisen esteen muodostava tapahtuma voi muun ohella olla viranomaisen toimenpide, toiminnan keskeytyminen vesivahingon, tulipalon tai muun onnettomuuden seurauksena, yleisen liikenteen tai energianjakelun keskeytys, työselkkaus (myös milloin osapuoli on siihen osallisena) taikka muu vastaava vaikutuksiltaan yhtä merkittävä ja epätavallinen syy, jota osapuoli ja jonka seurauksia ne eivät kohtuudella ole voineet välttää. Ylivoimaisesta esteestä johtuvasta sopimusvelvoitteiden täyttämättä jäämisestä tulee viivytyksettä ilmoittaa toiselle osapuolelle, samoin kuin ylivoimaisen esteen lakkaamisesta. Myyjällä tai ostajalla ei ole oikeutta vaatia korvausta edellä mainituista syistä johtuvan viivästyksen johdosta.

Seuraava huutokauppa

Lauantaina 26.5.2018

JA

Sunnuntaina 27.5.2018

Lauantaina koneita, laitteita yms, ilmoittelemme myöhemmin lisää!

Klo 10:00 - Työkalut, tukkuerät, ajoneuvot, yms.

Klo 12:00 - Antiikki, keräilytavara, taide, sisustus yms.

Näyttö paikan päällä ja tavaran vastaanotto ja tavaran luovutus: 

MAANANTAISIN klo 11-18

Poikkeuksena ma 30.4. [Vappu]

 

Näyttöpäivät:
Maanantai 21.5. klo 11-18
Perjantai 25.5. klo 12-16
Lauantai 26.5. klo 12-16
Sunnuntai 27.5. klo 9->
 

Tavaran luovutus:

Huutokauppapäivänä ja huutokaupan jälkeisinä maanantaina, tiistaina ja keskiviikkona klo 12-18

Muina aikoina sovittaessa!

 

Tavaran vastaanotto käynnissä aina, tarjoa ihmeessä jos haluat meidän myyvän esineesi!

Yhteystiedot

Alangontie 3 

14200 Turenki

Tavaran vastaanotto:

MAANANTAISIN klo 11-18

ja muuten sovittaessa!

Voimme tulla myös käymään teillä ja katsomassa tuotteita huutokauppaa varten.

 

Petri Vuorinen 

- Meklari / tavaran vastaanotto -
 +358 400 484 497

 

Joni Lehtinen

- Tilitykset / tekniikka -
 +358 40 536 8410
joni.lehtinen@kavaljeerigalleria.fi